MITTAUS- JA KARTOITUSPALVELUT

Maastokartoituksista digitaaliseen mallintamiseen ympäri Suomen.

Mittaus- ja kartoituspalvelut

Intergeo Fennica Oy toteuttaa mittaus- ja kartoitustöitä koko Suomen alueella. Joustava palvelu ja luotettavat, perusteellisesti toteutetut mittaukset ja kartoitukset lisäsovelluksineen tekevät yrityksestä korkeatasoisen palveluntarjoajan.

Maastokartoitukset ja sähköiset kartat

Maastokartoitukset toteutetaan täsmällisesti ja ajanmukaista mittalaitteistoa hyödyntäen. Mittausaineiston ja suunnitelmien pohjalta tehdään karttoja, graafisia esityksiä ja erilaisia laskelmia, jotka ovat tulostettavissa halutussa mittakaavassa ja paperikoossa. Tämän lisäksi kartoitusten pohjalta laaditaan monipuolisesti hyödynnettävissä olevia sähköisiä karttoja.

Rakennusten tarke- ja rakentamismittaukset

Työmaiden tarke- ja rakentamismittauksiin sisältyvät rakentamisaikaisen merkintämittauksen lisäksi myös tarkemittausaineiston pohjalta tehdyt digitaaliset kuvat sekä määrälaskennat mittausaineistosta. Tulostukset voidaan tilata eri mittakaavoissa ja paperikoissa.

 

Maanrakennustyömaan tietomallit

Maanrakennustyömaan koneohjausmallien laadinta ja kaikki tietomallikoordinaattorin tehtävät.

Ota yhteyttä ›

Koneasennus­mittaukset

Intergeo Fennica Oy tarjoaa myös suurten koneiden, kuten paperikoneiden asentamiseen tarvittavia mittaustöitä. Mittauksilla voidaan selvittää esimerkiksi koneen alustojen ja runkojen suoruus sekä moottorien ja akselien linjaus.

Digitaalisten mallien laadinta

Digitaaliset mallit laaditaan halutuissa formaateissa kerätyn mittausaineiston pohjalta. Mallit voidaan luoda joko perinteisesti takymetrillä mitatusta kartoitusaineistosta maastosta tai keilaamalla, jolloin mitatusta kohteesta saadaan digitaaliseen avaruuteen pistepilvi. Mitatusta pistepilvestä voidaan luoda erittäin tarkkoja kolmiulotteisia malleja, koska pilven pistetiheys voi olla tarvittaessa jopa vain muutamia millimetrejä. Mallit voidaan esittää fotorealistisina värillisinä esityksinä.

Siirtymä- ja muodonmuutos­mittaukset

Siirtymä- ja muodonmuutosmittaukset soveltuvat esimerkiksi perustusten, täyttömaiden ja muiden rakenteiden seurantaan. Erityisesti säännöllistä mittaamista vaativissa kohteissa tarkka ja nopeasti saatava tieto auttaa ennakoimaan korjaustoimenpiteitä.

Ota yhteyttä ›

 

Soita Yhteystiedot