Intergeo Fennica Oy

Intergeo Fennica Oy on toiminut yli 20 vuotta maastokartoitusten ja rakennusmittausten parissa. Yrityksen pääasiakkaita ovat rakennusliikkeet ja suunnittelutoimistot, minkä lisäksi mittauspalveluja tarjotaan myös yksityishenkilöille. Toiminta-alueena on pääasiassa Suomi.

Palveluihin kuuluvat muun muassa:

 • maastokartoitukset ja niiden pohjalta laadittavat sähköiset kartat
 • rakennusten tarke- rakentamismittaukset
 • koneasennusmittaukset
 • digitaalisten mallien laadinta
 • siirtymä- ja muodonmuutosmittaukset
 • määrälaskennat
 • pistepilvien keilaus

Lue lisää Rakennusmittaus- ja  maanmittaus -sivulta.

Ota yhteyttä

Kartoituspalveluja vankalla kokemuksella, modernilla laitteistolla

Intergeo Fennica Oy:n toiminta perustuu huolella ja asianmukaisilla välineillä tehtyihin mittaus- ja kartoitustöihin. Vuosien aikana toteutetut lukuisat projektit ympäri Suomea ja Eurooppaa ovat tuoneet tietotaitoa vaihtelevista ja vaativistakin kohteista. Modernit laitteet ja ohjelmistot yhdistettynä yli 20 vuoden alan kokemukseen takaavat palvelujen korkean laadun. Lisäksi laajat valmiudet tietokonepohjaiseen aineiston jatkokäsittelyyn sekä laskentaan tarjoavat asiakkaille monipuolisia mahdollisuuksia kerättyjen tietojen kattavampaan hyödyntämiseen.

Mittaustöissä käytössä ovat muun muassa Trimble-takymetrit , Trimble- laserkeilaimet, satelliittipaikannuskalusto sekä digitaalinen tarkkavaaituskalusto. Trimble-takymetrit soveltuvat hyvin muun muassa rakennus- ja teollisuusmittauksiin, monitorointiin sekä muihin, vaativissakin olosuhteissa toteuttaviin tehtäviin.

Keilaimilla voidaan kohteesta muodostaa skannaamalla digitaalinen 3-D pistepilvi, josta saadaan kolmiulotteinen malli suunnittelun yms. käyttöön. Yritys käytää aineiston käsittelyyn laajaa Realworks-Advanced Plant-ohjelmistoa, joka mahdollistaa monipuolisen mallien luomisen sekä rakennuksista että laitoksista.

Digitaalisessa tarkkavaaituksessa käytetään automaattisesti luettavia digitaalilaattoja, jolloin mittaustulokset ovat entistä tarkempia. Ohjelmistoissa hyödynnetään MicroStationin kartoitus- ja mallinnusohjelmia, 3D-Win ohjelmistoa, Trimblen Business-centeriä sekä CAD-piirtämistä eri ohjelmistoilla.

Ota yhteyttä

Referenssiprojekteja

Suomi

 • Helsingin Yliopisto; saneeraus
 • Helsinki: Kaupunkiympäristötalo
 • Espoo: Espoonväylän perusparannus
 • Eduskuntatalon saneeraus
 • Helsinki; Teollisuuskadun ja Pasilankadun kunnallistekniikka
 • Kerava; Kaskelan kaava-alue: Kaikki kadut ja kunnallistekniikka
 • Kehärata, Itäinen suuaukko, Vantaa
 • OP:n pääkonttori, pohjarakennus, Helsinki
 • Keskustan huoltotunneli, Helsinki
 • City-Center, Helsinki, Infrarakentaminen
 • Sinebrychoff, Kerava, Korkeavarasto
 • Kasarmiparkki, Helsinki,  Infrarakentaminen
 • Kuntien eläkevakuutuksen toimitalo, Helsinki. Infrarakentaminen

Saksa

 • Optinen tietoliikenneverkko, Berlin, BRD, Sijainti- ja sisältödokumentointi digitaalisesti, yht. yli 100km.
 • Kaupunkirata: S-Bahn välillä Ostbahnhof-Bahnhof Zoo, Berlin
 • Suurnopeusjunarata Berlin-Hamburg, osaprojekti Spandau-Stendahl, Inframittauksia

Italia

 • Cartiere Burgo Spa, Verzuolo, Italia.  Uuden paperitehtaan valvontamittaukset

Ota yhteyttä

     

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Intergeo Fennica Oy (0943896-5)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Jarmo Kuusisto
+358 50 5557 300
jarmo@intergeo.fi

Henkilörekisterin nimi

Intergeo Fennica Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

 1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
 2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
 3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
 4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
 5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
 6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
 7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Intergeo Fennica Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
jarmo@intergeo.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna